ciere klinikken

Ved å rulle muskulaturen oppnår man flere fordeler og påvirker også med bindevevet som omslutter muskulaturen, muskelfascien.

Rulle

Det som skjer når vi legger nok trykk på muskulaturen er et fenomen kalt ”autogenic inhibition” som forklares ved at et seneorgan ”golgi tendon organ” (GTO), merker den økte spenningen som fremkommer og sender ut hemmende signaler til et annet organ, muskelspindlene. Muskelspindlene har som rolle å kontrollere muskellengde og om lengden blir kritisk vil de få muskulaturen til å trekke seg sammen. Siden dette kan være destruktivt ved stor spenning tilstede, overstyrer altså GTO denne rollen og får muskulaturen til å slappe av. Dette er en av mekanismene en oppnår ved massasje og egenmassasje.

Det vi primært oppnår via rulning er:
 • Mindre muskelspenning
 • Økt fleksibilitet
 • Smertelindring
 • Økt blodgjennomstrømning/tilførsel
 • Forbedret gjenhenting/restitusjon

Hva er muskelfascie?

Fascien er et tynt lag med bindevev som enkelt sagt ligger mellom muskler og hud. Bindevevet kan sammenlignes med et pølseskinn og ligger rundt muskulaturen, men som nevnt fortsetter den videre der muskulaturen stopper (utspring og feste), noe som gjør behandling av muskelfascien meget potensiell for positive effekter.

Fascien er elastisk og meget sterk. Det har også vist seg at fascien inneholder områder som kan trekke seg sammen.

Problemer med fascia

Dysfunksjoner fremkommer ofte i bindevevet og endringer i dette vevet kan føre til forandringer:
 • Kramper
 • Muskelavrivning
 • Mobilitetsrestriksjoner (tap av bevegelse)
 • Kompensasjoner
 • Utmattelse
 • Kronisk smerte
 • Mindre effektiv bevegelse

Hva er det som skaper disse problemene?

Årsak til plagene kan være akutte skader, dårlig holdning, nedsatt bevegelighet, overtrening, mangel på hvile og dårlig kosthold, men er ofte komplekse og sammensatte.

Hvorfor bruke rulle?

Ved å rulle over de affiserte områdene vil du kunne øke effekten av behandling fra fysioterapeut eller behandler og i perioder med mye belastning egenbehandle deg selv. Dermed kortes behandlingstiden ned og gjerne også behovet for å oppsøke behandler utsettes.

Åpningstider

man-fre: 08:00-16:00
ons: 08:00-17:00
tirs: stengt

Adresse

Åsane Senter 42.
5116 Ulset.

Kontakt

* *

Du kan også ringe oss på 55 18 67 10 om du har spørsmål eller vil bestille time.