ciere klinikken

IMS nålebehandling/dry needling

En av de fremste forskerne og utvikleren av IMS nålebehandling, Chan Gunn forklarer IMS på følgende måte:

Supersensitivitet/smerte og forkortning av muskulatur kan ikke opereres og smertestillende midler vil ofte maskere plagene men ikke ta dem vekk permanent. Plagene vil bare respondere på et fysisk input av energi.

IMS er et totalt system for å diagnostisere og behandle smerter og plager i bevegelsesapparatet, ofte kallt myofacsielle smerte syndrom, kroniske smertetilstander som oppstår i muskelskjelettsystemet uten at det er åpenbare tegn på skade eller inflammasjon (betennelse). Veldig ofte har pasientene gjennomgått undersøkelser hos lege, andre behandlere og røntgen uten at en finner en logisk forklaring på pasientens plager. Pasienten kan ofte også føle seg misforstått eller oppleve å ikke bli trodd på sine symptomer og plager.

IMS har sitt fundament i vestlig medisin og forklares ut fra nerve- og muskelsystemet sin organisering i kroppen, den radiculoptatiske modellen for smerte, og støttes av mange forskere på feltet.

En bruker akupunkturnåler på grunn av at de er tynne og sterile og gjør at en kan trenge dypt inn i muskelvevet og spesifikt treffe skadde muskler som er kontraherte og blitt forkortet av belastning.

IMS bør utføres av behandler med utstrakt kunnskap om bevegelsesapparatet og testing av strukturer for å kunne sikre at en gjenkjenner nevropatisk smerte og finner akkurat hvilken struktur som skaper plagene og hvordan det bør følges opp. Behandling bør alltid komplementeres med annen nøvendig behandling som mobilisering, manipulering, streching, rulle og styrketrening.

Kronisk smerte er ofte nevrologisk i motsetning til den strukturelle og derfor usynlig på røntgen, CT og MR undersøkelser og ved feildiagnostisering vil en ikke oppleve noen endring ved behandling og det gir et dårlig utgangspunkt for pasienten og behandleren.

Nålene settes i muskelens stramme bånd eller i nærheten av ryggraden hvor nerveroten kan ha blitt irritert og supersensitiv. Ved å trenge gjennom en normal muskel vil en ikke kjenne noe men om en derimot nåler en forkortet, supersensitiv muskel vil den "gripe" fatt i nålen og det kjennes som muskelen "hopper" eller får krampe.

Resultatet ved behandling er tredelt. For det første vil reseptoren i muskelen stimuleres og produserer en refelksiv avspenning (forlenging). For det andre lager nålen en mikroskade i muskelen som trekker blod til området og setter i gang en naturlig helningsprosess. For det tredje lager behandlingen et elektrisk potensial i muskelen som gjør nervefunksjonen normal igjen. Nålen som brukes i IMS blir dermed et spesifikt og unikt redskap for å diagnostisere nevropatisk muskelsmerte.

Målet med behandlingen er å frigjøre muskelforkortelsen som trykker og irriterer nervene. Supersensitive områder blir normaliserte og draget fra de forkortede muskelene opphører. Dette vil igjen frigjøre draget i sener og knokkel (ofte årsak til senebetennelser og smertefulle muskelfester).

IMS er veldig effektivt for å behandle sekundære og primære årsaker til smerte og når en administrerer behandlingen riktig basert på den initielle undersøeklsen av pasienten har IMS en slående suksessrate. Få om ingen andre behandlinger kan vise til så gode resultater og i tillegg på mye kortere tid enn andre behandlinger.

Åpningstider

man-fre: 08:00-16:00
ons: 08:00-17:00
tirs: stengt

Adresse

Åsane Senter 42.
5116 Ulset.

Kontakt

* *

Du kan også ringe oss på 55 18 67 10 om du har spørsmål eller vil bestille time.